Vloerverwarming en Vloerkoeling

 

VOORSCHRIFTEN bij gebruik van multiplank, tapis/parket en laminaat op vloerverwarming

“In het algemeen zijn de ervaring met hout op vloerverwarming zeer goed. Er doen zich zeer weinig problemen voor!”

"Vloerkoeling wordt vaak in combinatie met vloerverwarming geinstalleerd. Ook dit is zeer goed mogelijk en werkt zeer goed”.
 

Inleiding

Er heeft discussie bestaan over de vraag of plaatsing van houten vloeren en laminaat wel of niet mogelijk is op vloerverwarming en vloerkoeling.


Zoals altijd met een nieuwe producten gaat er in de begin fase wel eens iets verkeerd. In het verleden ging er met houten vloeren op vloerverwarming wel eens iets verkeerd. Door schade en schande wordt men wijs. Zo is het met houten vloeren op vloerverwarming en koeling ook gegaan.
Tegenwoordig zijn er standaard regels voor vloeren op vloerverwarming en koeling.

"Er worden zeer vaak houten vloeren geplaatst op vloerverwarming. Dit is dan ook zeer goed mogelijk."
 

Experimentele fase afgerond

De problemen die zich in de beginfase van ontwikkeling voordeden (rond 1995) hadden grotendeels te maken met het nog niet in orde zijn van de multiplanken van sommige fabrikanten en met het feit dat de grenzen van de mogelijkheden werden opgezocht.


Iedere houtproducent,  iedere houtenvloeren speciaalzaak en iedere verwarmingsinstallateur heeft in de begin fase moeten experimenteren met houtenvloeren op vloerverwarming. Aan het eind van de jaren 90 van de vorige eeuw kregen vele partijen het onder de knie.

Achteraf bezien was deze experimentele fase nodig om goede algemene regels te kunnen opstellen.

Koopt men nu een houtenvloer bij een houtenvloeren speciaalzaak en geeft u aan dat u vloerverwarming (eventueel gecombineerd met vloerkoeling) heeft, dan zal de vloerenspecialist u, als het goed is, precies kunnen vertellen wat wel en wat niet kan (Er is inmiddels genoeg kennis beschikbaar over de voorwaarden).
 

Hout is een natuurproduct

Hout is een natuurproduct, dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid.

 

Houtsoorten

Vele houtsoorten zijn geschikt in combinatie met vloerverwarming, maar niet allemaal. Nerveuze houtsoorten zoals beuken, maple, essen, robijn of jatoba worden afgeraden. Eiken en diverse hardhoutsoorten kunnen, mits aan de voorschriften worden voldaan, prima in combinatie met vloerverwarming.

 

Goed gebruiken

Na installatie van de parketvloer is het vanzelfsprekend dat u de voorschriften nauwkeurig naleeft. Als eerste moet het opstookprotocol worden uitgevoerd. Daarna neemt u de houtenvloer in combinatie met het vloerverwarmingssysteem in gebruik.


U moet een aantal dingen weten over houten vloeren en over houten vloeren op vloerverwarming.
 

Luchtvochtigheid
Hout werkt door het toe- en afnemen van de luchtvochtigheid. Hout werkt altijd als de luchtvochtigheid verandert. Hout werkt in het Nederlandse klimaat vrijwel continue. Plaatst u een houten vloer in uw gebruiksruimte, dan werkt deze dus vrijwel altijd. De mate van werking is afhankelijk van de fluctuatie in luchtvochtigheid in uw gebruiksruimte. Wanneer u de luchtvochtigheid tussen 50 en 65% houdt werkt de vloer, maar niet veel. Komt de luchtvochtigheid onder of boven deze waarden, dan is het verstandig hier actief iets aan te doen. U kunt bevochtigen als de luchtvochtigheid onder de 50% luchtvochtigheid meter houten vloerendaalt en u kunt ontvochtigen als de luchtvochtigheid boven de 65% stijgt.


In Nederland daalt de luchtvochtigheid vaak onder de 50% in uw gebruiksruimte als u een goed geisoleerd huis heeft en u de verwarming aan heeft staan.
De luchtvochtigheid komt meestal boven de 65% als het warm zomer weer is en het regelmatig regent. In deze periodes kunt u wat aan de luchtvochtigheid doen om het werken van het hout in te dammen.
In Nederland doen veel mensen dit niet, ze accepteren het werken van het hout. In Frankrijk is het heel normaal dat aan luchtklimaat beheersing wordt gedaan om het werken van het hout te minimaliseren.
 

Verschillende materialen
De verschillende soorten houten vloeren en laminaat zijn ook nog van invloed op het werken van het materiaal.

Wilt u een vloer die niet veel werkt ondanks dat de luchtvochtigheid heel laag of heel hoog is, dan kunt u een multiplank een tapisvloer, een pvc vloer en een laminaat vloer kiezen.
 

Massieve houten vloerdelen
Vind u massief hout mooi, dan kunt u hier voor kiezen, maar dan krijgt u wel te maken met een aantal beperkingen.

Massieve planken kunnen zwevend niet breder gelegd worden dan 5 á 6 meter breedte van de kamer. Wilt u toch een massief houten planken vloer leggen in een ruimte die breder is dan 5 á 6 meter, dan moet u de vloer verlijmen.

Wilt u een houten vloer plaatsen op vloerverwarming dan dient de houten vloer altijd verlijmd te worden. Laminaat mag zwevend gelegd worden en pvc wordt ook altijd verlijmd.
 

Massief kan niet op vloerverwarming
Heeft u vloerverwarming (en vloerkoeling) dan kunt u geen massieve planken of stroken leggen op uw vloer metmassieve eiken planken vloerverwarming vloerverwarming. De krachten die uit het hout vrijkomen onder invloed van het toe- en afnemen van de luchtvochtigheid zijn te groot om de vloer vast te houden op de constructievloer.

 

Mogelijkheden op vloerverwarming
U kunt een tapis, bourgogne, multiplank/duoplank/lamelparket/combiplank en laminaat plaatsen op een vloer met Visgraat mozaiek eiken vloerverwarming verlijmdvloerverwarming(mits de juiste instructies zijn gevolgd). Deze houten vloeren soorten zijn niet dikker dan 16 mm (totale opbouw inclusief lijm). De delen zijn niet breder dan 20cm. Breder kan wel, maar dan moet u serieuze naadvorming accepteren.

 

In het gebruik

 • De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 27 graden Celsius en minimaal 15 graden Celsius bedragen (de leverancier van de vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger of lager wordt kan schade ontstaan aan de houten parketvloer. Indien dit onverhoopt gebeurt is altijd eerst even informeren bij ons. Vaak kan het probleem opgelost worden door zeer langzaam het vloerverwarmingssysteem weer hoger of lager te zetten en de temperatuur op te voeren nadat de schade is hersteld.
 • Luchtvochtigheid op peil houden (tussen 50% en 65%).
 • Onderhoudsprodukten bij voorkeur niet in het stookseizoen aanbrengen.
 • Aan het begin van het stookseizoen de temperatuur geleidelijk opbouwen en aan het eind van het stookseizoen de temperatuur weer zéér geleidelijk en langzaam afbouwen.


Het langzaam en geleidelijk op- en afbouwen is nodig om het vochtpercentage dat is toegenomen in de periode dat de vloerverwarming uitstaat voorzichtig terug te brengen en aan het vochtpercentage voorzichtig te laten toenemen wanneer het verwarmingsseizoen naar het eind loopt.

 • Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft geen nadelig effect op het energieverbruik).
 • Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmte ophoping).
 • Gaat u op vakantie dan geldt hetzelfde als boven beschreven. Liever niet lager zetten, en anders met beleid als boven beschreven.
 • Wordt de vloerverwarming als bijverwarming gebruikt, dan gelden bovengenoemde instructies ook.
Strengere norm
Mochten de instructies van de leverancier van het houtproduct ofwel de leverancier van de vloerverwarming of aannemer anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm. 

 

Doorgifte warmte

Houten vloeren op vloerverwarming worden bij voorkeur verlijmd op de constructievloer. Verlijming geeft de beste doorgifte van warmte aan de gebruiksruimte.

Laminaat wordt zwevend gelegd omdat dit nooit wordt verlijmd. Er dient wel een speciale ondervloer gebruikt te worden die een optimale doorgifte van warmte mogelijk maakt.
Laminaat is prima op vloerverwarming te plaatsen omdat het materiaal niet dik is en weinig werkt.
 

Naden
Houten vloeren kieren allemaal en de vloeren op vloerverwarming en koeling ook. Tapisvloeren kieren het minste. De vloeren kieren vooral in het stookseizoen. Dit is normaal gedrag van een houten vloer en dient geaccepteerd te worden. naden ik eiken vloerBij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam herstellen. Hoe breder en dikker de delen hoe groter de werking en dus hoe groter de naadvorming zal zijn. Bij extreme droogte kan scheurvorming ontstaan in de toplaag. Wanneer u de voorwaarden goed naleeft zal de kans op scheuren zeer klein zijn. Leeft u de voorwaarden slecht na dan is de kans groot op naden, en mogelijk nog ergere problemen.

Heeft u een vloerverwarmingssysteem met vloerkoeling dan moet er een dampindicator-beveiliging zijn geinstalleerd. Als deze beveiliging niet aanwezig is, is het niet verstandig om een houten vloer of laminaat vloer te monteren.
 

Risico’s

De minste problemen zullen ontstaan als de temperatuurverschillen, en bijna altijd dus ook de luchtvochtigheid, zo klein mogelijk zijn.

De maximale temperatuur van de bovenkant van de bestaande vloer, bijna altijd dus de zandcement dekvloer, mag niet hoger worden dan 26 graden celsius en niet lager dan 15 graden celsius. De bovenkant van de leidingen dienen minimaal 4 cm onder het oppervlak van de bestaande vloer te liggen. De watertemperatuur mag niet hoger dan 40 graden worden in de leidingen. De luchtvochtigheid in de betreffende ruimtes moet tussen de 50% en 65% blijven en de vloer die u uit kiest mag niet breder zijn dan ca. 20cm.
Als de vloer breder is is de kans iets groter op lengte scheurtjes bij extreme droogte. Houdt u de luchtvochtigheid goed Kopsekant scheuren door droogte in vloerdelenop peil, dan heeft u daar geen last van. (Sommige zandcement dekvloeren moeten een gegalvaniseerd krimpnet bevatten, hangt af van de toegepaste oplossingen, vraag de installateur en/of de aannemer).

Als afgeweken wordt van deze waarden, dan zal het hout meer werken dan goed is voor het systeem. Een kleine afwijking is geen enkel probleem, omdat bovenstaande waarden zeer veilige waarden zijn, maar een grote afwijking kan bijvoorbeeld leiden tot het loskomen van een plank uit de verlijming en tot scheurvorming in planken.

"U bent verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaande!"
 

Verantwoordelijkheid

Het is onze verantwoordelijkheid dat er een prachtige vloer bij u wordt gelegd. Echter het blijvende resultaat is afhankelijk van het naleven van de voorschriften zoals hierboven omschreven. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer deze regels nauwkeurig worden opgevolgd zult u nog vele jaren plezier hebben van een prachtige houtenparketvloer. Bij nauwkeurig naleven van de regels creëert u een hele stabiele omgeving voor de vloer en is de kans op problemen zeer klein.


"Uit onze ervaringen uit de praktijk blijkt dat er geen problemen ontstaan bij het plaatsen van houten vloeren op vloerverwarming."

Aarzel niet bij vragen of opmerkingen met ons contact op te nemen!

 

Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen:

 

Eén: De temperatuur

Bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade aan de parketvloer ontstaat. Het water in de vloerverwarmingsbuizen mag niet warmer worden dan 40 graden bovenkant zandcement niet warmer dan 26 graden celsiuscelcius en mag niet lager dan 15 graden celsius zijn. De ondergrens is niet alleen voor verstandig gebruik van de vloerverwarming van belang, maar ook wanneer de vloerverwarming is gecombineerd met een vloerkoelsysteen.


We wijzen u er nadrukkelijk op om de minimale werkvloer-temperatuur niet lager dan 15 graden celsius, en de maximale werkvloer-temperatuur van 27 graden celsius niet te overschrijden. Bedoeld wordt de temperatuur aan de bovenkant van de bestaande vloer gemeten (de bovenkant van de leefvloer)!

 

Begin en einde stookseizoen
U doet er heel verstandig aan de temperatuur aan het begin van het stookseizoen héél langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen weer héél langzaam af te bouwen.

 

Installateur stelt af
Deze maximale- en minimale temperatuur moet de installateur instellen. Belangrijk in dit kader is dat de installateur voldoende meters vloerverwarmingsbuizen aanbrengt zodat de installatie met de maximale temperatuur van 40 graden celcius van het water in de buizen, wel voldoende vermogen heeft om de woning warm te stoken. Hier moet de installateur een berekening voor maken.

 

Twee: De luchtvochtigheid

Het is belangrijk dat de luchtvochtigheid op peil wordt gehouden. Het liefst tussen de 50 en 65%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige seizoen een luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookseizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer zodanig dat hij niet vervangen hoeft te worden vanwege voorkoombare schade. Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

 

"U bent van plan een houten vloer op vloerverwarming te plaatsen"


Leg uit welk Vloerverwarmings systeem u heeft

 

Droogtijd dekvloeren

De gewenste betonvocht percentages liggen bij de verschillende dekvloeren anders. Bij anhydriet mag het restvocht percentage niet hoger zijn dan 0.3 %. Het drogen van de anhydriet vloer verloopt anders dan bij een zandcementdekvloer. Een grove vuistregel bij een zandcementdekvloer is 1 week per 1 cm dekvloer. Een anhydriet dekvloer droogt in de eerste weken op dezelfde manier als een zandcementdekvloer, maar de laatste weken droogt hij langzamer. In totaal is de droogtijd van een anhydriet vloer circa de helft langer dan de droogtijd van een zandcementdekvloer. Het blijven vuistregels. De enige goede manier om te weten of de dekvloer goed droog is, is meten!


Er bestaan verschillende vloerverwarmingsystemen, te onderscheiden in natte systemen (waarbij de waterleidingen op de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de zogenaamde LTV) en droge systemen. Er is ook een infrarood vloerverwarmingssysteem. Dit systeem is niet geschikt voor vloeren dikker dan 1 cm.
 

Natte systemen
De vloerverwarmingsbuizen worden vastgemaakt op de constructievloer met plastic houders. De opbouw van de stortvloer bovenop de leidingen van het vloerverwarmingsysteem moeten minimaal 4-6 cm zijn en een gegalvaniseerd betonnet bevatten. Deze warmwater-systemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden gebruikt.

 

Droogbouwsystemen
Er zijn droogbouwsystemen waarbij de leidingen los liggen, bijv. elektrische systemen. De elektrische systemen worden meestal als bijverwarming gebruikt.Voor de houtenvloeren-specialist is het van belang te weten met welk vloerverwarmingssysteem hij te maken heeft, zodat hij kan inschatten wat voor houtenvloer geplaatst kan worden. Het is dus belangrijk dat de klant de juiste informatie doorgeeft over het vloerverwarmingssysteem dat geplaatst is.

Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat de maximale watertemperatuur in de leidingen is en hoe diep de leidingen in de vloer liggen. Heeft u een droogsysteem of een natvloerverwarmingssysteem.

Als het goed is heeft de klant bij de installateur aangegeven dat hij een houtenvloer wil plaatsen op zijn vloer. De installateur zal u dan vertellen welk vloerverwarmings (vloerkoelingssysteem) mogelijk is. Deze informatie kunt u doorgeven aan de vloerenspecialist.
 

Buizen in de zandcementdekvloer
Het vloerverwarmingssysteem moet gelegd zijn volgens het bouwbesluit. Het opstookprotocol moet worden uitgevoerd tradionele opbouw vloerverwarmingals u een nieuw vloerverwarmingssysteem heeft. Meestal heeft u dan ook een nieuwe zand/cement dekvloer geleverd gekregen waar het vloerverwarmingssysteem in is gelegd. Onderstaande opstookprotocol is bedoelt voor een nieuwe zand/cement dekvloer met daarin een nieuw vloerverwarmingssysteem.

 

Vloerverwarming onder tegels/plavuizen
Er zijn ook situaties dat u al vloerverwarming heeft, maar dat er tegels op de vloer liggen. Het vloerverwarmingssysteem kan al wat ouder zijn en daarom misschien niet geschikt voor de combinatie met houten vloeren. Meestal is de maximale watertemperatuur hoger ingesteld dan 40 graden bij vloerverwarming onder tegels of plavuizen. Laat dit door een installateur controleren. Vaak is plaatsing van een houten vloer op een dergelijke vloer goed mogelijk blijkt uit eigen ervaring. 

 

Buizen aan het oppervlakte van de betonvloer (ingefreesd)
De temperatuur van het water in buizen van het vloerverwarmingssysteem mag niet warmer worden dan 40 graden celcius. Uitzonderingen daar gelaten. Bijvoorbeeld een ingefreesde vloerverwarming in een bestaande betonvloer. Ingefreesde vloerverwarming in zandcementdekvloerDaarbij mag de watertemperatuur nooit hoger zijn dan 26 graden celsius, vraag ons! Het later infresen van vloerverwarmingsbuizen in een zandcementdekvloer gebeurd vaak. De is verstandig de vloer te egaliseren nadat buizen in de freessleuven zijn gelegd. Soms wordern de sleuven met zandcement afgevuld, maar dit kan op termijn verzanden en dat wordt hoorbaar. Met lijm worden de sleuven ook wel eens gevuld. Dit kan, maar is zeer onpraktisch. Het maakt het leggen van de vloer namelijk zeer lastig.

Het is prima mogelijk daar een houten vloer op te verlijmen. Er zal door de installateur wellicht extra meters vloerverwarmingsbuis gelegd moeten worden omdat de water temperatuur niet hoog kan zijn. De buizen mogen niet te dicht bij elkaar liggen overigens. Er kunnen ook extra radiators bij worden geplaatst.
 


De zandcement werkvloer dient minimaal 21 dagen oud te zijn bij een dikte van de zandcementdekvloer van 4cm. Is de vloer de zandcementdekvloer 5 cm dik, dan moet 28 dagen worden gewacht met het opstookprotocol (vuistregel);
 

Bijplaaten radiotors
Het is altijd mogelijk radiotors bij te plaatsen om wat voor reden dan ook.

 

Hoofdverwarming of bijverwarming
Is de vloerverwarming hoofdverwarming en wordt goed volgens de richtlijnen gebruik gemaakt van de vloerverwarming dan ontstaan de meest stabiele klimatologische omstandigheden en dus de minste werking in het hout.

Met vloerverwarming als bijverwarming slaat de vloerverwarming wat vaker aan en uit en ontstaat er meestal een iets onrustiger klimaat in huis. De kans op werking in het hout is groter dan bij vloerverwarming als hoofdverwarming.
 

Restvochtpercentage
Voor het uitvoeren van het opstookprotocol dient eerst het restvochtpercetage gemeten te worden. Het vochtrestpercentage dient tussen 1,5 en 1,8 % te liggen in een zandcementdekvloer (gemeten met een carbitmeter, tegenwoordig is een gann-meter in sommige gevallen ook restgeldig). Bij Anhydriet vloeren licht het restvochtpercentage onder de 0.3 %. Als dit het geval is kan begonnen worden met het opstoken.

 

Eerste keer Opstookprotocol zandcementdekvloer
-De watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5 graden C per 24 uur verhoogd worden;
-Dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarmingsysteem is bereikt;
-Deze maximum temperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden;
-Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5 graden C per 24 uur te gebeuren;
-De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen (uitzonderingen zoals bij een ingefreesde vloerverwarming in een bestaande betonvloer daar gelaten; vraag ons!). Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert;


Na deze procedure komt de houten parketvloeren specialist het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5% en 1,8% cm liggen in een zandcementdekvloer. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden.

Als u de vloer zelf gaat leggen, zorg dan zelf voor een goede vochtmeting.
 

Eerste keer Opstookprotocol Anhydrietvloer
Opstookprotocol van het vloerverwarmingssysteem in een anhydrietdekvloer vóór installatie van de parketvloer


Het opstookprotocol is nagenoeg het zelfde als bij een vloerverwarmingssysteem in een zandcementdekvloer. Het verschil zit hem voornamelijk in de droogtijd van de dekvloeren en een lager vochtrestpercentage dan bij zandcementdekvloeren. Tip: Let op bij het verlijmen van een tapisvloer, multiplank of duoplank op anhydrietvloeren met vloerverwarming. Op de anhydrietvloer wordt na het plaatsen door de aannemer een vettig laagje gelegd om de vloer niet te snel te laten drogen. Dit vettig laagje moet eerst van de anhydrietvloer worden geschuurd voor dat gelijmd kan worden.
Na het leggen van de houten vloer nog een keer weer het opstookprotocol uitvoeren.
 

Waarom Opstookprotocol

Dit opstookprotocol dient te worden uitgevoerd om uit te zoeken of het systeem deugdelijk is geplaatst en om de eerste werking uit de betonvloer te halen. Als het systeem wordt opgestookt voor de eerste keer, dan zal het vloerverwarmingssysteem zich gaan zetten in de zandcementdekvloer. De zandcementdekvloer kan iets werken en zijn min of meer definitieve vorm krijgen.

 

Inspectie Vloerenspecialist

Heeft u een nieuwe houten vloer uitgezocht, dan zal de vloerspecialist een inmeting verzorgen. Bij de inmeting wordt gekeken of de vloer geschikt is om een vloer op te leggen. De vloerenspecialist zal vaak een aantal tests uitvoeren op de constructievloer.

De vloerenspecialist zal metname kijken naar de zandcementdekvloer als het een vloerverwarmingssysteem is dat in en onder een zandcementdekvloer ligt.
 

Inspectie is beperkt
De vloeren specialist kan niet alles zien. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de leverancier van het vloerverwarmingssysteem en de leverancier van de zandcementdekvloer om deugdelijke producten te leveren en deze vakkundig te plaatsen.

De visuele test van de vloerenspecialist kan opzichtelijke fouten voorkomen.
 

Tijdens en direct na de legwerkzaamheden

Tijdens het monteren van de houten vloer mag de oppervlakte temperatuur van de zandcement dekvloer niet boven de 15 tot 18 graden celcius komen. In het algemeen is het verstandig om de vloerverwarming 2 dagen voor aanvang van de legwerkzaamheden, uit te zetten. Deze temperatuur vervolgens minimaal 5 dagen na beeindiging van de legwerkzaamheden aanhouden.

Dit reden hiervoor heeft te maken met het niet te snel mogen drogen van de vloerhoutlijm.
5 tot 6 dagen nadat de vloer is gelegd dient u het opstookprotocol weer uit te voeren op dezelfde wijze als de eerste keer.

Opstookprotocol dus voor het leggen en na het leggen uitvoeren!
 

Informatie Algemeen

  

Nieuwbouwwoningen

Veel nieuwbouwwoningen worden opgeleverd met vloerverwarming/koeling. In deze gevallen heeft de aannemer rekening gehouden met de mogelijkheid dat er houten vloeren worden geplaatst op de betonvloeren (Checken is verstandig). Er moet bij een vloer met vloerkoeling een dampindicator beveilinging aanwezig zijn die ervoor zorgt dat er geen damp omslaat in vocht. Als te veel damp neerslaat komt er vocht in de vloer. Er ontstaat onwenselijke werking van het hout.  

Vaak ook willen mensen een vloerverwaringssysteem plaatsen in een vloer waar geen vloerverwarming inzat bij de oorspronkelijke plaatsing van de constructievloer. De leidingen kunnen dan achteraf worden ingefreesd. Dit gebeurt heel regelmatig. Dan kunt u daarna de houten vloer verlijmen.
 

Geschiedenis ontstaan vloerverwarming

De eerste vorm van vloerverwarming stamt uit de tijd van de Oude Romeinen. Zij hadden in de eerste eeuw vóór Christus al een systeem om de vloer te verwarmen. Dit systeem werkte als volgt: Buiten het gebouw werd een vuurruimte geplaatst, deze was met de kelder van het gebouw verbonden door een ondergronds stenen kanaal. De verbrandingsgassen werden via dit kanaal onder de vloer gebracht en de warmte werd in de stenen opgeslagen.

Een andere manier om de vloer te verwarmen werd geintroduceerd in Frankrijk. In het Parijse beursgebouw (1808-1826) werd een vloerverwarming werkende op stoom geïnstaleerd. Het verwarmen van ruimtes door middel van opgewarmd water werd steeds populairder en in Nederland vanaf de jaren '30 van de vorige eeuw steeds vaker als hoofdverwarming gebruikt.
Pas als in de jaren 70 van de 20e eeuw de isolatie verbetert, neemt het gebruik van vloerverwarming toe, met name in moderne gebouwen.
 

Er bestaan drie verschillende vloerverwarmingssysyemen
De eerste is de toepassing van de oude Romeinen, de verwarming met behulp van warme lucht. De tweede is een systeem dat werkt op elektriciteit en bij het derde systeem wordt de warmte afgegeven door de temperatuur van het water. Het laatste systeem wordt het meeste toegepast.

 

Verwarmingssystemen in nieuwbouw en monumentale gebouwen

Behalve in nieuwbouwwoningen worden er ook vloerverwarmingssystemen in oude gebouwen geplaatst tijdens renovaties en restauraties. Ook in deze situaties wordt eigenlijk uitsluitend gebruik gemaakt van vloerverwarmingen op basis van warm water.

De opwekking van warmte gebeurt bij deze toepassing in grote warmwaterketels waar het water wordt opgewarmd tot ongeveer 40 graden. Dit water wordt de leidingen ingepompd en komt terug bij de ketel met een warmte van 30 graden. De capaciteit van de ketels wordt bepaald aan de hand van de behoefte aan warmte, en de benodigde warmte voor de aanvullende verwarmingssytemen (cv).
Met behulp van transmissie- en ventilatieberekeningen is de hoeveelheid energie te bepalen die per tijdseenheid voor een ruimte nodig is om deze tot een bepaalde temperatuur te verwarmen. Vanuit de ketel wordt het warme water verdeeld over verschillende groepen. Dit om ervoor te zorgen dat de warmte zo gelijkmatig mogelijk verdeeld wordt. Hoeveel groepen nodig zijn wordt bepaald door de grote van de ruimte en de manier waarop de buizen verdeeld worden over de ruimte. Er wordt nooit meer dan 200 meter aan buizen achter elkaar gelegd.
Het buizenpatroon moet zo min mogelijk bochten bevatten. Ook moet erop gelet worden dat de buizen met hoge aanvoertemperaturen in de koudere zones worden ingebracht (bij een raam met enkel glas).

Het regelen van de temperatuur kan op twee verschillende manieren gebeuren. Ten eerste is er het systeem dat regelt dat wanneer de buitentemperatuur afneemt, de temperatuur van het water toeneemt. Verder is er de ruimtetemperatuursregeling: De temperatuur van het water wordt dan verhoogd op het moment dat de temperatuur in de te verwarmen ruimte lager is. Voor vloervervarming mag de watertemperatuur nooit hoger zijn dan 40 graden. Voor gewone cv geldt een maximum van 80 graden. Voor de vloervervarming moet water uit een koudere afvoerleiding daarom worden bijgemengd.
 

Eerste toepassing in Nederlandse kerk
De eerste toepassing van vloerverwaming in een Nederlandse kerk is die van de Grote Kerk in Leeuwarden. Vaak komen bij het plaatsen van vloerverwarmingen in monumentale gebouwen allerlei complicaties voor. 

Bij nieuwbouwhuizen worden de buizen voor vloerverwarming in de cement dekvloer ingebracht. Bij oude gebouwen is het aanbrengen van vloerverwarming echter vaak een grote onderneming. De hele oude vloer moet vervangen worden. Vooral bij monumentale gebouwen is dit een probleem omdat de vloer deel uitmaakt van het monument. Bovendien zijn de kosten vaak erg hoog. Ook zijn deze monumentale panden vaak slecht geisoleerd en te groot en hoog om een goede temperatuur te handhaven.
De vloervervarming heeft enkele uren tot dagen nodig om op temperatuur te komen. En als deze op temperatuur is, is het niet gezegd dat deze de gehele warmte op temperatuur kan houden. Wordt de temperatuur naar een maximum gedreven, dan komt er een nieuw probleem bij; de luchtstroom neemt toe. Het verschil in temperatuur tussen muur en vloer wordt dan zo groot dat de luchtsnelheid toeneemt. Hierdoor kan het extra tochtig gaan aanvoelen in de ruimte. 
 

Zout Kristalisering
Door het aanleggen van een vloerverwarming wordt de vochtdoorlatendheid van de vloer zeer beperkt. De vloer laat vocht uit de onderliggende grond niet meer door, terwijl dit eerst door de kieren van de stenen (in monumentale panden) doorgelaten werd. Het vocht uit de grond gaat een andere weg zoeken en komt langs kolommen en muren omhoog. Dit water zal uiteindelijk aan het oppervlak gaan verdampen en zout achterlaten. De zouten zullen gaan kristaliseren en betegelingen en beschilderingen kunnen ernstig beschadigd worden. Dit proces wordt versneld als er behalve vloerverwarming ook een aanvullend warmtesysteem aanwezig is; dit versnelt het verdampingsproces.

Doordat de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte daalt gaan hout en baksteen vocht afstaan aan de ruimte. Hierdoor krimpen deze materialen. Als dit proces te ver gaat (vaak wordt de vloerverwarming constant gestookt omdat het zo lang duurt voordat de betonvloer weer op temperatuur is nadat deze heeft uitgestaan) kunnen deze materialen gaan scheuren.
 

Schimmelvorming
Een voordeel van vloerverwarming in monumentale gebouwen (en gebouwen in het algemeen) is dat de kans op schimmelvorming afneemt. 

Een vloerverwarmingsinstalatie heeft, zeker in goed geisoleerde gebouwen, diverse voordelen die vaak opwegen tegen de nadelen.
Bij monumentale gebouwen kan dit anders liggen zoals hierboven is beschreven.
Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen van vloerverwarming.

Voordelen: 

 • Minder luchtbeweging en daarmee minder stofverplaatsing.
 • Gelijkmatige temperatuur zowel in het horizontale als in het verticale vlak.
 • Er bestaat een mogelijkheid tot ruimtekoelen.
 • Radiatoren niet in het zicht.
 • Warmtebron met lage aanvoerstemperaturen en gebruik van restwarmte.
 • Hoog termisch comfort.


Nadelen:

 • Veranderingen in later stadium niet mogelijk.
 • Traag systeem, moeilijk regelbaar.
 • Relatief hoge installatie en bouwkundige kosten.
 • In grote, hoge ruimten (zoals kerken) kans op tocht.
 • Kans op uitdroging van meubulair, vooral in kerken.

De twee laatstgenoemde nadelen gaan vooral op voor monumentale gebouwen. Waarbij ook het vervangen van de oude vloer vaak een probleem is omdat deze deel uitmaakt van het monument. 

Vraag ons voor meer informatie over houten vloeren op vloerverwarming indien bovenstaande voor u nog niet duidelijk is. U kunt ons mailen, bellen en uiteraard bent u welkom in onze showroom. Zie onze openingstijden.
Wij hebben al zeer veel houten vloeren geplaatst op vloeren met vloerverwarming en koeling. Onze ervaring met de houten vloer op vloerverwarming zijn zeer positief. De klant heeft minder stookkosten. De verwarming door vloerverwarming van de ruimte waarin de houten vloer ligt is zeer aangenaam. Vloerverwarming is een zeer confortabele vorm van verwarming.

 Wij geven ook informatie avonden aan klanten die voor de keuze staan wel of geen vloerverwarming te nemen.
Kijk ook eens op de website van WTH. WTH is een specialist voor vloerverwarming en koeling die landelijk werkt.
Bel of mail ons voor informatie!
 

Comfort

Gehele woonwijken, bedrijvencomplexen worden standaard opgeleverd met betonvloeren met vloerverwarming daarin geplaatst. De redenen hiervoor lopen uitéén. Het heeft metname met het uitstekende rendement en comfort te maken. Relatief gezien is een vloerverwarmingssysteem energiezuiniger dan de conventionelesystemen. Het heeft te maken met de manier van vrijkomen van de warmte. Namelijk van onderenuit. Dit voelt ook heel comfortabel!

Doordat de warmte van uit de vloer komt voelt de vloer niet koud aan, dit in tegenstelling tot een vloer zonder vloerverwarming. Dit komt het comfort tengoede.

De Overheid, architecten, bouwkundigen en aannemers komen aan de wensen van de klant tegemoet. Ook al zijn de installatiekosten hoger dan een standaard verwarmingssysteem met radiatoren. De trend in de markt op vloeren gebied de afgelopen tientallen jaren zijn 'houten vloeren'!. Veruit de meeste vloeren worden bedekt met houten vloeren, parket, Twinplank, duoplank, multiplank en laminaat. Deze produkten zijn allemaal gebaseerd op het natuurprodukt hout. Laminaat is niet gemaakt van massief hout maar van geperst hout en een gedeelte is van kunststof.

Houten vloeren hebben een warme, landelijke, en natuurlijke uitstraling. Vooral het gegeven dat het een natuurprodukt is zorgt ervoor dat mensen houten vloeren willen plaatsen in hun woningen. Veel mensen missen in hun moderne woningen in de grote stedelijke wijken de natuur om hen heen. Dit is de reden om toch een stukje natuurlijke omgeving te creeren in huis met behulp van houten vloeren en de Twinplank dus.
 

Veel eiken houten vloeren op vloerverwarming

Veel houten vloeren en multiplanken worden gemaakt van Eikenhout. Vele houtsoorten zijn geschikt voor houten vloeren, maar een aantal factoren zorgen er voor dat de meest gebruikte houtsoort voor vloeren, eikenhout is.
 • De verkrijgbaarheid van eiken hout is heel goed. De Fransen doen al vele eeuwen aan gecontroleerde bosbouw. Al ver voordat het FSC keurmerk bestond.
 • Daarnaast is de houtsoort zeer slijtvast, werkt het relatief weinig en is het makkelijk te kleuren.

Tropische houtsoorten

Vele tropische houtsoorten zijn ook geschikt, maar zijn bijvoorbeeld niet goed verkrijgbaar en zijn vaak ook moeilijk te kleuren. Daarom worden deze houtsoorten niet massaal voor houten vloeren en de Duoplank gebruikt. 

 

Waarom verlijmd en niet zwevend gelegd

Losgelegde houten vloeren op vloerverwarming zijn niet gunstig voor het rendement. De luchtlaag die tussen de betonvloer en de houtenvloer zit, werkt als een isolatielaag en dit is niet gunstig voor uw rendement. Technici hebben uiteraard een oplossing bedacht. De houten vloeren worden rechtstreeks verlijmd op de betonvloer. 

namelijk een systeem met waterbuizen in de betonvloer, een electrisch systeem en een systeem met infrarood   
   
Wilt u meer informatie over de eisen die aan het systeem en aan het gebruik worden gesteld klikt u dan op Vloerverwarming of kijkt u op de sites van www.wth.nl (erkend installateur) of www.Lieverdink.nl (parketfabrikant)

Dus zoekt u een Parket Vloeren bedrijf dat betrouwbaar, duurzaam en deskundig is, komt u dan vooral eens kijken bij ons in de showroom.
Wij leveren, leggen en verlenen service en onderhouden vloeren door heel Nederland.