Checklist voor U !!!


"Bedankt voor de door u getoonde interesse in onze vloeren. "

Mocht u een vloer bij ons hebben gekocht, let dan even op het volgende (checklist).
Voordat uw vloer geleverd, geplaatst of zelf geplaatst wordt, zijn er nog een paar zaken waar u aan moet denken om zodoende alles goed te laten verlopen. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.
Lees ook onze andere formulieren!

Heeft u het juiste adres aan ons doorgegeven? Bij verhuizing hebben wij uiteraard uw nieuwe adresgegevens nodig!
Indien u een vloer heeft aangeschaft, dan verzoeken wij u de levering te controleren op uiterlijke beschadigingen en dit te noteren op het ontvangstbewijs. Bestaat de gelegenheid tot controle op dat moment niet, dan verzoeken wij u uiterlijk binnen twee dagen hiervan alsnog melding te maken.
Zorgt u voor voldoende verlichting, elektriciteit, water en een werkend toilet?
Zorgt u voor afdoende verzekering alsmede afsluitbaarheid en glasdichtheid van het pand? De verantwoordelijkheid gaat namelijk bij levering (dus al voordat er gelegd is!) over op u. Ook heeft u verantwoordelijkheid voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich tijdens het werk bij u thuis bevinden.

Mocht de vloer tegen de afspraak in niet leeg, vlak, stabiel en droog zijn, en de werkzaamheden kunnen om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd worden (er dienen geen andere werkzaamheden plaats te vinden in de te leggen ruimtes), dan zullen we genoodzaakt zijn hiervoor extra kosten (vanaf € 250,00 excl. btw per geplande dag) door te berekenen. Geef uitstelvan de legdatum in ieder geval twee weken vtv aan ons door. (Zie ook pagina prijsindicatie:leggen van vloerdelen).

Legger zal binnen zagen!

Het plaatsen van een houten vloer op vloerverwarming is heel goed mogelijk!

Zorg er bij nieuwbouwwoningen voor dat de aannemer de vloer met tenminste 30mm (= NENnorm) zandcementdek- of anhydrietvloer boven ingegoten CV- en warmwaterleidingen oplevert.
 Controleer of dit in uw koopovereenkomst van uw huis zo is vermeld en als dit niet zo is vraag er dan uitdrukkelijk om. Dit is belangrijk om krimpnaden en/of restvochtproblemen te voorkomen. Te weinig centimeters afdekvloer kan betekenen dat de vloerverwarming minder vermogen mag hebben omdat de oppervlakte temperatuur van de afdekvloer nooit warmer dan 27 celsius graden mag worden.
Hoe dieper de leidingen liggen, hoe meer spreiding de warmte uit de waterbuizen heeft en hoe meer vermogen je krijgt uit het verwarmingssysteem. Indien u een vloerverwarmingssysteem heeft geldt dus dat de bovenkant van de leidingen tenminste 30 mm onder het vloer oppervlakte moeten liggen.

Ook moet het vloerverwarmingssysteem geschikt zijn voor het installeren van een houten vloer of laminaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat de temperatuur van de bovenkant van de betonvloer bij inschakeling van de vloerverwarming nooit hoger mag zijn/worden dan 27 graden celsius. Eis, indien nodig, van de aannemer een heldere uitleg over de mogelijkheid tot het al dan niet plaatsen van een houten vloer op de afdekvloer. U kunt het bedrijf www.WTH.nl (installateur met veel kennis over vloerverwarming) altijd vragen naar informatie.
Denk ook aan het opstookprotocol (bij Holtz verkrijgbaar). Dit moet nauwkeurig worden gevolgd. Vraag de aannemer, installateur of eis van de aannemer, installateur dat er een houten vloer, of laminaat vloer geplaatst mag worden op de afdekvloer. Wij verlijmen over het algemeen de houten vloeren rechtstreeks op de bestaande afdekvloeren.
De verwarming moet werken zodat lijm en afwerking goed kan drogen. Een minimum temperatuur van 15 graden C is noodzakelijk. De luchtvochtigheid moet tussen de 50% en 65% zijn. Dit is onder andere van belang voor het drogen van de lijm en de oliën/lakken.

Zorgt u voor voldoende ventilatiemogelijkheden van de ruimte.
Zorgt u ervoor dat de vloer leeg, vlak, stabiel en droog is. Een vloer is leeg als er geen meubels op staan en eventuele vorige vloerbedekking en lijm-, kalk-, cement- en/of vuilresten en losse delen zijn verwijderd.
Kunt u zelf aanwezig zijn, of in elk geval bereikbaar, voor onze parketleggers? Zo kan er in geval van twijfel overlegd worden. Loop voor aanvang legklus even met legger langs te verrichten werkzaamheden!

Het is niet mogelijk om naast het leggen van de vloer tegelijkertijd ook nog andere werkzaamheden in de betreffende ruimte te laten plaatsvinden. Indien er andere werkzaamheden plaatsvinden is onze ervaring dat dit altijd ten koste gaat van het eind resultaat van het installeren van de vloer. Het installeren van een vloer is geen bouwwerkzaamheid maar een stofferingsaangelegenheid.

Vloeren die afgewerkt moeten worden met hardwaxolie, mogen tussen het aanbrengen van de hardwaxolie door niet betreden worden. Neem de droogtijd van de laatste laag in acht. Bij behandelde vloer kan het voorkomen dat het stopmiddel nog niet is uitgehard bij aankomst. Dit kan een 1 tot 2 weken duren. Let op: Geen water en andere vloeistoffen aanbrengen op een nieuwe houten vloer. De olie of lak moet altijd minimaal 2 weken uitharden voor hij bestand is tegen water.
Let op ook geen spetters, deze kunnen direct vlekjes veroorzaken en gaan heel moeilijk weg. Dit geldt voor terplaatse geoliede en gelakte vloeren en voor door ons kant en klaar geleverde geoliede en gelakte vloeren.

Als de vloer is opgeleverd en betaling is nog niet geschied, dan dient er contant betaald te worden aan de vloerenlegger bij oplevering. Zorgt u ervoor dat u voldoende contant geld in huis heeft. Dit, tenzij van te voren anders afgesproken.
Voor het behoud van uw vloer is het van groot belang dat u de relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 65% houdt. Voor het controleren van dit percentage is een geijkte hygrometer onontbeerlijk.

Laat u voor én na het leggen van de vloer voorlichten over het onderhoud en volg deze adviezen nauwgezet om lang plezier van uw vloer te houden.

"Hout is een natuurproduct."

Uw levering kan qua kleur en structuur afwijken van getoonde monsters. De definitieve kleur van uw vloer zal na ca. 6 maanden zijn verschenen. Onder invloed van schommelingen in de luchtvochtigheid kan uw vloer krimpen en uitzetten.
Breedte verschillen bij levering zijn toegestaan tot 3%mm tussen planken. Dit heeft over het algemeen niets met de productie te maken. Dit heeft te maken met het feit dat het een natuurproduct is dat onder invloed van temperatuur en luchtvochtigheid werkt! Ook het hol en bol staan van de planken is toegestaan tot 2mm bij levering. Let op; voordat u gaat leggen, de breedte van de planken sorteren en bij elkaar leggen, dit maakt leggen eenvoudiger.

Kopse kanten dikte mag 1mm verschillen zie ook aanvullende leveringsvoorwaarden en legvoorschriften. Indien de luchtvochtigheid niet tussen de 50 en 65% blijft in de ruimte waar de vloer ligt heeft u geen garantie op de vloer. Krimp naadjes, scheuren en bol of hol staan kunnen de gevolgen zijn van de te hoge of lage luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt.

Let op; soms lopen er in de betonvloer cv buizen, warmwater buizen. Dit is een punt van aandacht.

Als ze ondiep in de beton/zandcementdekvloer/anhidriet liggen kan de warmte die van de buizen afkomt een probleem vormen voor de verlijming en kan na advorming ed. tot gevolg hebben.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact
opnemen met ons.

"Wij wensen u alvast veel woonplezier op uw nieuwe vloer!"