Een houten vloer werkt!

Voordat u de vloer gaat leggen is het heel belangrijk de houten vloerdelen te laten acclimatiseren in de ruimte waar de vloer gelegd gaat worden. Hout werkt! Het hout moet minimaal 7 tot 12 dagen acclimatiseren in de ruimte, in normale kamertemperatuur (ca. 18-19 graden, minimaal 15 graden). Gaat het om een bredere vloer, 20 cm of breder, dient u het hout 0 tot 5 dagen te laten acclimatiseren.
  • Zorg dat het plastic en de spanbandjes die om het hout zitten, losgesneden worden.
  • Leg de vloerdelen in de ruimte het vrij van de grond (gelijk matig verdeelt op balkjes zonder dat de vloerdelen doorbuigen) en leg er een zeil overheen.
  • Voorkom dat er tocht op de stapel staat.
  • De temperatuur moet normaal zijn, zoals de temperatuur altijd is in uw kamer.
  • De verwarming moet werken.
  • Het pand moet water en glasdicht zijn.
  • We hebben het hier over massief hout van ca. 2 dik. Voor de multiplank geldt dat 4 tot 10 dagen acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd gaat worden, voldoende is.
Voor laminaat geldt 48 uur acclimatiseren! In sommige klimatologische omstandigheden zijn de termijnen hier genoemd rekbaar!

Alle in deze alinea genoemde producten zijn hygroscopisch dat wil zeggen dat hout zich aanpast aan de luchtvochtigheid in de ruimte waarin deze zich bevindt, d.w.z. dat hout kan gaan krimpen of uitzetten als de relatieve luchtvochtigheid in deze ruimte te hoog of te laag is. Meet deze waarde goed voordat u de vloerdelen in deze ruimte plaatst en houdt u deze meetgegevens bij in deze periode.
Een goede relatieve luchtvochtigheid is 50% tot 65%. Hout kan/mag ca. 3% “werken”. Dat kan dus ook in de breedte zijn. Brede vloerdelen “werken” procentueel gezien meer dan smalle vloerdelen. De kopse kanten mogen 1mm hoogte verschil hebben. In de breedte mogen planken 2 mm tot 3 mm breedte verschil hebben.

Luchtvochtigheid

Wij adviseren (indien nodig) een goede lucht-be/ontvochtiger aan te schaffen. Werking van het hout veroorzaakt door een te lage of te hoge luchtvochtigheid is geen gegronde reden voor een reclamatie.
Een goed gedroogd vloerdeel heeft een vochtpercentage van 7-14%.
In de zomer is de relatieve luchtvochtigheid hoger dan in de winter. Dit komt omdat warme lucht meer waterdamp kan bevatten dan koude lucht.
De luchtvochtigheid dient tussen de 50% en de 65% te staan. Dit is te controleren met behulp van een goede hygrometer. (zorgt u ervoor dat u een goede luchtvochtigheidmeter heeft, er zijn vele soorten en niet allemaal zijn ze goed. Ze zijn verkrijgbaar bij ons)
In de winter wordt de ‘koude buitenlucht’ ook nog eens binnenshuis opgewarmd tot ca. 20° C. De relatieve luchtvochtigheid kan zo in de winter onder de 50% dalen. Gevolgen: de vloerdelen krimpen, er kunnen kieren, en zelfs scheuren ontstaan of de vloerdelen gaan hol of bol staan.
Deze problemen zijn te voorkomen of op te lossen:
Plaats een lucht be- of ontvochtiger in de kamer met de houten planken vloer. Deze luchtbevochtiger zorgt ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid binnen de aanvaardbare grenzen blijft.
Als uw luchtvochtigheid onder de 50% daalt is het goed om extra bakjes met water aan de verwarming op te hangen of op te zetten. U zult zien dat de luchtvochtigheid weer omhoog gaat. Daarnaast moet u een luchtbevochtiger plaatsen in de ruimte om er zeker van te zijn dat uw luchtvochtigheid binnen de 50% tot 65% blijft.
In de zomer maanden stijgt de luchtvochtigheid vaak. In de vochtige periodes, vaak in de zomer maanden, kan de luchtvochtigheid boven de 65% uit stijgen. Hierdoor zal uw vloer uitzetten. Dit kan voorkomen worden door een lucht-ontvochtiger in de ruimte te zetten. Door de verwarming aan te zetten en te ventileren zal de luchtvochtigheid doen afnemen.

Let Op!
Omdat u zelf de luchtvochtigheid kunt regelen, zijn wij niet aansprakelijk voor het krimpen en uitzetten van de vloer. Reparatiekosten bij het werken van de vloer bedragen va. ca. € 125,00. Moeten er planken vervangen worden dan komen er extra kosten bij.

 
Let op!
Soms lopen er in de betonvloer cv buizen, warmwater buizen. Dit is een punt van aandacht. Als ze ondiep in de beton/zandcementdekvloer/anhidriet liggen kan de warmte die van de buizen afkomt een probleem vormen voor de verlijming, het hout gaat krimpnaden ed. vertonen. Dit is voor eigen risico.