Info Leveringsvoorwaarden

Onderstaande info over onze leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van de offerte en overeenkomst.
 

Transport: hiervoor gelden de volgende voorwaarden:


1. Bij aankoop van:- hout: v.a € 95,00 exclusief BTW, afhankelijk van hoeveelheid palletplaatsen. 2 palletplaatsen: € 95.00 excl. BTW, 4 palletplaatsen: € 149,00 excl. BTW 6 palletplaatsen: € 184,00 excl. BTW, 8 palletplaatsen: € 219,00 excl. BTW etc. tenzij spoed (meerprijs).
- laminaat te leveren buiten een straal van 50 km van Groningen: va. € 139,00 exclusief BTW, voor 1pallet plaats. tenzij spoed (meerprijs).
- laminaat te leveren binnen straal van 50 km van Groningen: va. € 95,00 exclusief BTW voor 1pallet plaats. tenzij spoed (meerprijs).

2. Wij maken met u een afspraak in welke week uw order geleverd mag worden. U kunt geen dag afspreken.

3. U wordt 1 dag voor levering gebeld door het transportbedrijf. Let op: de chauffeur lost alleen het hout en de materialen en legt het dus niet in de ruimte zelf!!! Dit moet u zelf doen!!! (indien verzocht is om naar binnen te brengen en dit is afgesproken met ons, dan wordt een toeslag gerekend van va. € 100,- excl. btw per 2 palletplaatsen en € 2,00 excl. btw p/m2 per etage.) Het is overigens vaak niet mogelijk om mee te helpen naar binnen te brengen.

4. Belangrijk is dat het transportbedrijf ook bij u voor de deur kan komen met de vrachtwagen om te lossen!!! Het kan een oplegger zijn tot wel 25mtr lang (draaicirkel), gewicht moet over de weg kunnen! Mocht dit niet mogelijk zijn, laat het ons dan direct weten!!!

5. Mocht het u in de week die wij met u afgesproken hebben niet uitkomen, dan dient u ons daarvan 2 weken voor levering van op de hoogte te stellen. Wanneer u levering door het transport bedrijf annuleert, en wij moeten de vloer zelf brengen, dan brengen wij daar extra transport kosten voor in rekening. (2pp is va.95,00 ex.btw).

6. Wij bezorgen door heel Nederland m.u.v. Amsterdam, het centrum van Utrecht en de Waddeneilanden (dit is mogelijk in overleg, meerprijs!). Buitenland in overleg. Wij huren soms externe transporteurs in.
 

Aanvullende Betalingsvoorwaarden:

U kunt bij aflevering contant betalen aan de chauffeur. Het transportbedrijf rekent hiervoor rembourskosten naar ons toe. Deze moeten wij helaas doorberekenen naar de klant. Wij rekenen hiervoor rembourskosten à € 20,00 excl. BTW. Over het algemeen wordt op rekening vooraf betaald; let op, het bedrag dient dan echter wel voor levering op onze rekening te zijn bijgeschreven.
U betaalt dan uiteraard geen rembourskosten. Deze betalingsvoorwaarden houden wij aan voor factuurbedragen onder de € 5000,-. Is het factuurbedrag hoger dan € 5000,- dan vragen wij een aanbetaling bij opdracht van 30% van het factuurbedrag.

Plaatst u een bestelling die speciaal voor u wordt klaar gemaakt en waarvan door ons te voorzien is dat wij het product, mocht het toch niet worden afgenomen, niet gemakkelijk binnen een jaar kan verkopen, dan vraagt ons ook een aanbetaling bij opdracht van 80% van het factuurbedrag.

Het komt voor dat een reeds bestelde vloer veel later wordt opgehaald of afgeleverd dan oorspronkelijk gepland tijdens het verkoopmoment. Wordt de datum verder opgeschoven dan 4 weken, dan zullen wij een aanbetaling factureren van 60% van de materiaalkosten. Kan de legklus niet binnen de geplande tijd worden opgeleverd door ons dan zullen we een deel van de legkosten factureren op basis van redelijkheid en billijkheid. Meetpunt is de hoeveelheid reeds uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen.
 

Acclimatiseren/acceptatie vloer

Voordat u de vloer gaat leggen is het heel belangrijk de houten vloerdelen te laten acclimatiseren in de ruimte waar de vloer gelegd gaat worden. Zorg dat het plastic en de spanbandjes die om het hout zitten, losgesneden worden. Leg de vloerdelen in de ruimte, vrij van de grond (gelijk matig verdeelt op balkjes zonder dat de vloerdelen doorbuigen) en leg er een plastic-zeil overheen. Voorkom dat er tocht op de stapel staat. Het hout moet ca. 3 tot 12 dagen acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd gaat worden. Planken breder dan 20 cm 0-5 dagen laten acclimatiseren. De temperatuur moet normaal zijn, zoals de temperatuur altijd is in uw kamer (18-19 graden, minimaal 15 graden). De verwarming moet werken. Het pand moet glasdicht zijn.

We hebben het hier over massief hout van ca. 2 dik.
Voor de multiplank geldt dat 3 tot 6 dagen acclimatiseren in de ruimte waar het gelegd gaat worden voldoende is. Voor laminaat geldt 48 uur acclimatiseren! In sommige klimatologische omstandigheden zijn de termijnen hier genoemd rekbaar! Alle in deze alinea genoemde producten zijn hygroscopisch dat wil zeggen dat hout zich aanpast aan de luchtvochtigheid in de ruimte waarin deze zich bevindt, d.w.z. dat hout kan gaan krimpen of uitzetten als de relatieve luchtvochtigheid in deze ruimte te hoog of te laag is.
In een periode dat de luchtvochtigheid buiten uw de ruimte waar de vloer gelegd wordt ongeveer het zelfde is als in de ruimte waar uw vloer gelegd wordt, hoeft het hout maar heel kort te acclimatiseren. Meet deze waarde goed voordat u de vloerdelen in deze ruimte plaatst en houdt u deze meetgegevens bij in deze periode.

Een goede relatieve luchtvochtigheid is 50% tot 65%. Hout kan/mag ca. 3% “werken”. Dat kan dus ook in de breedte zijn. Brede vloerdelen “werken” procentueel gezien meer dan smalle vloerdelen.

De kopse kanten mogen ca. 1mm hoogte verschil hebben. In de breedte mogen planken 2 mm tot 3 mm breedte verschil hebben. Wij adviseren (indien nodig) een goede lucht-be/ontvochtiger aan te schaffen.

Werking van het hout veroorzaakt door een te lage of te hoge luchtvochtigheid is geen gegronde reden voor een reclamatie. De vloerlegger moet de vloerdelen wat uitsorteren om een goed beeld te krijgen van de geleverde kwaliteit en hij kan de gemiddelde uitstraling van de vloerdelen verdelen over de ruimte.

Als men de vloer gaat leggen heeft men de vloer geaccepteerd. Het controleren heeft nog een doel en dat is dat men de vloerdelen onderling ook moet controleren op breedte. De grootste verschillen in breedtes worden er zou uit gehaald. Het leggen gaat dan beter en sneller. Zie ook; “een houten vloer werkt”
 

Nabehandeling onderhoudsolie behandelde of zelf behandelde vloerdelen

Kant en klare massief houten of multiplanken vloerdelen moeten soms worden nageolied met onderhoudsolie om de perfecte afwerking te krijgen. De klant dient dit zelf te doen. De vloeren moeten licht glimmen, dan zitten ze goed in de Hardwaxolie.

Let op!
Breng niet te veel olie aan, dan wordt het plakkerig en dus vlekkerig (zie pagina ‘het (dagelijks) onderhoud van een houten vloer’ voor de handleiding voor het aanbrengen van de onderhoudsolie). Niet alle kant en klaar vloeren hoeven worden nageolied, vraag 1 van onze medewerkers over het hoe en wat en of het wel nodig is bij de door u gekocht vloer.
 

Inspectie en reclamatie

Controleer bij aflevering de goederen en geef zichtbare beschadigingen of afwijkingen direct door aan de transporteur en meldt dit bij ons binnen twee werkdagen. Mochten de beschadiging of afwijkingen niet direct zichtbaar zijn, dan graag melden bij ons binnen uiterlijk 2 dagen.
Zijn de producten geheel of gedeeltelijk verwerkt dan is geen reclame mogelijk. Reclames zijn beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken zaken. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schade vergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen.

Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is verkoper niet verplicht.
Het zogenaamde “schotelen” (bol of hol trekken van de vloerdelen) van de vloerdelen is geen reden voor een reclamatie.
Werking van het hout in de breedte is geen grond voor reclamaties. De breedte van vloerdelen worden in verschillende vaste breedtes geproduceerd. Een afwijking van 0,5 tot 1 cm in de bestelde vaste breedte is toegestaan. Bijv. besteld 19 cm breed, aan u geleverd kan worden 18, 19 of 20 cm breed.

Recht op reclamatie vervalt ook in de volgende omstandigheden:
 

 • Als de vloer niet voldoende is geacclimatiseerd.
 • Als de vloer gelegd wordt bij een te hoog vochtigheidsgehalte van de -ondervloer en/of omgeving. (Indien de luchtvochtigheid niet tussen de 50 en 65% blijft in de ruimte waar de vloer ligt heeft u geen garantie op de vloer.

Krimp naadjes, scheuren en bol of hol staan kunnen de gevolgen zijn van de te hoge of lage luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt.)
 

 • Bij het niet toepassen van de voorgeschreven ondervloer en/of lijm en/of afwerkmiddelen.
 • Als bij het leggen van de vloer de leginstructies niet opgevolgd zijn.
 • Als tijdens het leggen beschadigingen ontstaan door onzorgvuldig gebruik of door ongevallen.
 • Als de vloer niet zoals voorgeschreven wordt onderhouden
 • Bij normale slijtage
 • Op de levensduur van de onderhoudslaag/afwerkingslaag wordt geen garantie gegeven.
 • Het recht op vervanging komt Koper niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

Maat verschillen / kleur verschillen

Hout is een natuurprodukt. Uw levering kan qua kleur en structuur afwijken van getoonde monsters. De definitieve kleur van uw vloer zal na ca. 6 maanden zijn verschenen. Onder invloed van schommelingen in de luchtvochtigheid kan uw vloer krimpen en uitzetten.
Breedte verschillen bij levering zijn toegestaan tot 2 mm tot 3 mm tussen planken. Dit heeft over het algemeen niets met de productie te maken. Dit heeft te maken met het feit dat het een natuurproduct is dat onder invloed van temperatuur en luchtvochtigheid werkt! Ook het hol en bol staan van de planken is toegestaan tot 2mm bij levering. Zie ook alinea acclimatiseren/acceptatie vloer. Kopse kanten mogen tot 1 mm dikte verschil hebben.
 

Monsterdelen

Een monster is altijd indicatief voor de kleur. Monsterdelen zullen naar mate ze ouder worden een andere uitstraling krijgen.
 

Nalevering en (uitstel)plaatsing

Mocht de vloer tegen de afspraak in niet leeg, vlak, stabiel en droog zijn, en de werkzaamheden kunnen om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd worden, dan zullen we genoodzaakt zijn hiervoor extra kosten (€ 250,00 per geplande dag) door te berekenen. Geef uitstel van de legdatum in ieder geval twee weken vtv aan ons door.

Bij naleveren profielen, matten en andere producten worden transportkosten in rekening gebracht en bij plaatsen nadat de vloer al is gelegd worden voorrijkosten in rekening gebracht van € 95,00 excl. 19% btw en wordt gewerkt op uurbasis à 35,00 excl. 19% btw. Betaling materialen vooraf of contant aan chauffeur.
Betaling legkosten vooraf of contant aan legger. Tenzij van te voren anders afgesproken met ons. Zie ook formulier prijsindicatie legkosten.
 

Overmacht

Onder redelijkheid en billijkheid verstaan wij in ieder geval het volgende.
Indien verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan leveren, heeft hij het recht om de levering op te schorten. In dat geval is koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding. Indien door overmacht de levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft verkoper slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft koper, indien door overmacht de resterende levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar verkoper terug te zenden voor rekening en risico van koper, indien verkoper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. Van overmacht aan de zijde van verkoper is in ieder geval sprake, indien verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen dan wel grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.
 

Toepasselijkheids verklaring offerte

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van de algemene levering- en betalingsvoorwaarden, informatieblad, leg- gebruiks- onderhoudsvoorschriften, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte anders vermeldt. Bevat de offerte de mededeling dat het aanbod vrijblijvend wordt gedaan, dan kan Verkoper dit herroepen binnen 2 (twee) werkdagen nadat de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt. De overeenkomst komt slechts tot stand, indien de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van onze algemene leveringen betalingsvoorwaarden, informatieblad, leg-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van de onze algemene voorwaarden en in vorige alinea genoemde informatie zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
 

Nacalculatie Order/legklus

Na of tijdens uitvoering van de order en/of tijdens of na de legklus kan blijken dat te weinig materialen zijn afgenomen of dat er extra werkzaamheden zijn te verrichten die niet waren opgenomen in de offerte/order en/of legklus. Indien deze extra materiaalkosten en/of werkzaamheden redelijkerwijs niet te voorzien waren bij het opmaken van de offerte en/of de inmeting en/of het uitvoeren van de order, zullen de kosten hiervan gefactureerd worden.
Duidelijke fouten gemaakt bij het opmaken van de offerte, order of bij de inmeting die ook voor de klant redelijkerwijs zichtbaar zijn, worden nagefactureerd. Fouten in het opmaken van de offerte die niet duidelijk zichtbaar waren voor de klant kunnen door ons worden gecorrigeerd tot de offerte is omgezet in een order. Echter, Wij zullen rekening houden met de omstandigheden en kan een korting geven op hogere kosten dan oorspronkelijk geoffreerd. Fouten in het opmaken van de offerte/order door toedoen van verkeerde informatie doorgegeven door de klant blijven voor rekening voor de klant.
Fouten in het opmaken van de definitieve order na dat wij hebben in gemeten en die voor de klant niet duidelijk zichtbaar zijn, kunnen tot 2 weken na de datum van het doorgeven van de definitieve inmeetgegevens aan de klant, worden gecorrigeerd door ons. Mocht na die twee weken, of tijdens de klus blijken dat er toch nog een fout in de inmeting van ons heeft plaatsgevonden, en er is bijvoorbeeld te weinig hout geleverd en het was niet duidelijk zichtbaar voor de klant, dan zullen wij, de nog na te leveren materialen en diensten, met een korting tot 25% op de materiaalskosten, legkosten en transportkosten exclusief btw. alsnog naleveren. Mocht tentijde van uitvoering van de order/legklus andere inzichten rijzen betreffende de uit te voeren werkzaamheden materialen en/of over welke materialen te gebruiken op initiatief van de klant, dan wordt de aangepaste factuur verstuurd na aanpassing van de te leveren materialen en diensten in de order.

Het plaatsen van profielen en matten en andere werkzaamheden die niet voorzien waren in de legklus en waarvoor de legger op een andere dag moet terugkomen, worden voorrijkosten in rekening gebracht van €95,- ex 19%btw en het dan geldende uurtarief voor de gemaakte werkuren. De levering van materialen die behoren bij deze werkzaamheden worden ook in rekening gebracht. Wij proberen zo goed als mogelijk de bij-producten en accessoires zoals rozetten in te schatten bij het op maken van de offerte en de eventuele inmeting. Soms is dit niet goed in te schatten en wordt geadviseerd om tijdens de klus of na de klus of na aflevering van de vloer te bekijken wat er nog nodig is om de vloer af te maken (zie alinea nalevering en plaatsing). Wij proberen altijd zo snel als mogelijk de vloer af te maken. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit direct de volgende dag is.
 

Werkzaamheden die niet behoren tot leggen vloer, maar wel door onze legger te doen

Indien bij het opmaken van de offerte of bij de inmeting gesproken wordt over werkzaamheden uit te voeren door de legger die buiten het ‘gewone’ legwerk horen (denk aan inkorten deuren, inkorten keukenplint), geldt het volgende. Indien de legger ter plaatse tot de conclusie komt dat het werk beter door bijvoorbeeld een timmerman of door de keukenleverancier gedaan kan worden zal hij dit aangeven. De afspraak dat onze legger dit zou doen vervalt dan.
Verzoek van klant tot doen van extra werkzaamheden; Indien de klant de legger vraagt of hij werkzaamheden wil verrichten die niet binnen de afgesproken legkosten vallen moet contact opgenomen worden met ons. Vervolgens zal aangegeven worden of er meer in rekening gebracht zal worden of niet.
 

Retour brengen hout en andere producten

Wij nemen geen hout terug. Dit o.a. omdat teruggebracht hout incourant is omdat het bijna altijd speciaal voor de klant is gemaakt. De meeste houten vloeren zijn speciale bestelling die vanwege het gegeven dat hout een natuurproduct is niet meer gebruikt kunnen worden voor een andere klant. Geen plank is gelijk, en geen partij hout is gelijk. Het hergebruiken van een vloer die speciaal voor u is klaar gemaakt is vaak praktisch onmogelijk vanwege de natuurlijke verschillen die in partijen hout zitten, maar ook vanwege het feit dat de bestelling vaak opmaat voor u gemaakt is en door ons zeer moeilijk is door te verkopen mocht de vloer of delen daarvan terug gebracht worden. Voor bij-producten geldt hetzelfde, echter de eerste rol vlasvelt en alufoam wordt met 10% korting op de verkoopprijs excl. btw. terug ingenomen. De tweede en meer volle rollen worden ingenomen met 50% korting. Onbehandelde plinten, rozetten worden terugingenomen met 10% voor de eerste lengte en met 50% korting op de rest. Behandelde plinten rozetten worden niet terugingenomen. Hardwaxolie wordt terug ingenomen met 10% korting. Producten die niet standaard in het assortiment zijn zoals matten en profielen en bestelt zijn bij ons, worden niet terug ingenomen. Voor terugbrengen laminaat en aanverwante producten zie pagina ‘instructies laminaat’. De kortingen worden berekent over de prijzen excl. btw.
 

Retentierecht

De eigendom van de door Verkoper geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst van verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper.
Zonder toestemming van Verkoper is Koper, zolang betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd zaken aan derden te verpanden, te belenen, te verhuren of de eigendom daarvan over te dragen anders dan: - in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of - overeenkomstig de normale bestemming van de zaken.
Indien Koper niet of niet tijdig aan een of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst , de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Verkoper hierbij om het terrein en/of perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te bevestigen.

Kortom: Wij behouden het eigendomsrecht in gevallen dat de materialen en diensten niet zijn betaald op de afgesproken wijze. Dit betekent dat de materialen kunnen worden teruggehaald zolang niet aan de betalingsafspraak is voldaan.
 

Verzuim en ontbinding

De overeenkomst wordt in ieder geval ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door ontbinding worden de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door verkoper geleden schade.
 

Geldigheid overeenkomst

Wat er ook in het verkoop gesprek wordt gezegd. Hetgeen in de (algemene) voorwaarden, gebruiksvoorschriften en legvoorschriften staat is altijd geldig en heeft voorrang op wat gezegd is door onze verkopers, tenzij uitdrukkelijk afstand is genomen van het geen in de (algemene) voorwaarden, gebruiksvoorschriften en legvoorschriften staat en dit op papier is vastgelegd. Alleen de bevoegde bestuurder kan afwijkingen van (algemene) voorwaarden, gebruiksvoorschriften en legvoorschriften overeenkomen met u en vastleggen op papier.
 

Toepasselijkheid recht

Op alle onder deze voorwaarden tot standgekomen overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
Bevoegde rechter
Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst en/of ter zake van het in deze voorwaarden bepaaldetussen verkoper en koper zullen rijzen, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen, tenzij verkoper kiest voor de woonplaats – of vestigingsplaats – van koper.
 

“Het gewicht van de offerte”

 Wij verzoeken u vriendelijk het volgende goed door te lezen.
De meeste offertes worden opgemaakt in de showroom. Tijdens het opmaken van een offerte in de showroom of bij u thuis kunnen niet alle zaken besproken worden die wel van belang zijn in uw afweging om te kiezen voor de producten en diensten van ons. Wij zoeken u vriendelijk om alle bij geleverde informatieformulieren goed door te lezen. Het is een kleine moeite, maar kan veel problemen voorkomen.
 

Opmaak offerte

Houdt u rekening met het volgende:
Als u ons zo volledig mogelijk informeert over wat voor vloer u wilt en over de ruimte waar de vloer komt te liggen, dan kunnen wij een goede indicatieve offerte maken. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk voor u om exact alles uit te leggen over de vloer die u wilt en de omstandigheden terplekke. Een offerte is daarom altijd onder voorbehoud van nieuwe omstandigheden. De bijzondere kenmerken van een ruimte zijn vaak pas zichtbaar bij inmeting op de plek waar de vloer moet komen te liggen. Bij het opmaken van de offerte wordt een zo goed mogelijke inschatting gemaakt, maar heel vaak blijkt deze gemaakte inschatting bij inmeting niet helemaal te kloppen of wordt in overleg met de klant besloten er van af te wijken. Bij oude huizen zien wij dit vaak gebeuren. Bij nieuwbouw huizen relatief minder vaak.
Een voorbeeld van een situatie terplekke die vaak tot een aanpassing van de indicatieve offerte leidt zijn scheef lopende muren, het inzagen in lijstwerk/contraven van deurkozijnen en het niet stevig en vlak zijn van bestaande houten vloeren. Een ander veel voorkomende omstandigheid die bij het opmaken van de offerte vaak moeilijk in te schatten is is het volgende; om een tapis visgraat vloer goed te kunnen leggen moet de bestaande vloer zeer vlak en stevig zijn. Bij oude huizen is dit vaak niet het geval. Vaak zal de bestaande vloer dan uitgevlakt moeten worden. Zelfs bij nieuwe huizen is dit ook wel eens nodig.
 

Gekocht

U heeft een vloer gekocht bij ons en laat de vloer door ons leggen. De ruimte moet ingemeten worden.
Worden wij verzocht de vloer te leggen dan komen we bijna altijd inmeten. Een hele enkele keer hoeft het niet omdat de aanwezige tekening of beschrijving van de ruimte duidelijk genoeg is. Heel soms ook is er geen tijd voor inmeting, dan neemt de klant een risico. Het risico dat wordt genomen is dat wanneer wij de vloer komen leggen geconstateerd wordt dat de ruimte nog niet geschikt is voor het leggen van een vloer. Er is bijvoorbeeld te veel vocht aanwezig in de ruimte. Het uitstellen van de legklus levert dan schade (oa. voorrijkosten) op voor ons en die zal worden verhaald op de klant.

Gaat u de vloer zelf leggen dan bent u zelf verantwoordelijk voor de juiste leg-omstandigheden en het opmeten van de juiste maten van de ruimte waar de vloer komt te liggen. Op verzoek gaan we terplekke inmeten ook al gaat de klant de vloer zelf leggen. Wij hebben er ook baat bij dat de vloer goed gelegd wordt. In principe vragen we een vergoeding voor deze service.
 

De vloer is besteld en getransporteerd naar de ruimte, klaar om gelegd te worden.

Wordt ons verzocht de vloer te leggen, of gaat u zelf de vloer leggen, dan is het van groot belang de klimatologische en praktische omstandigheden ten tijden van het leggen van de vloer onder controle te houden. Dit is erg belangrijk om een goed resultaat mogelijk te maken. U bent degene die ons hierover kan informeren en u bent ook degene die de juiste omstandigheden kan bewerkstelligen. In het algemeen kan gezegd worden dat wanneer de legger niet in alle rust en niet in een ruimte kan leggen die leeg is of waar allerlei andere werklieden aan het werk, zijn het resultaat minder zal worden. Zie ook hieronder nog een aantal opmerkingen over dit onderwerp. Leest u de andere formulieren goed door, daar staat nog specifieker waar u onder andere goed op moet letten!
 

Voorbereidingen legklus

 • De maten opgenomen in de offerte zijn vaak op basis van uw gegevens. Vaak ook is er een bouwtekening. Zorgt u ervoor dat u weet of de maten op de tekening kloppen of niet (De verhouding van een gekopieerde bouwtekening is vaak niet meer juist).

Het is altijd verstandig de offerte nadat u hem heeft meegekregen te controleren bij thuiskomst. Blijkt een offerte veel goedkoper dan zelf ingeschat, dan kan het zijn dat er een reken fout is gemaakt Wij verzoeken u vriendelijk dit door te geven aan ons. Wij controleren de offerte ook altijd bij het invoeren in ons systeem, maar het maken van een fout blijft altijd mogelijk.

 • Als u de vloer laat leggen door ons dan is de situatie terplekke van groot belang om een goed resultaat mogelijk te maken.

Het plaatsen van een houten vloer is een interieurafwerking. Dit betekent dat de grote bouw, verbouw werkzaamheden klaar moeten zijn. Er moeten geen bouwvakkers meer in de ruimte aanwezig zijn. De vloer leggen kan pas nadat de verbouwing klaaris. De legger moet een zaagplek hebben. In principe wordt binnen gezaagd. Als er is gestuct, moeten de wanden droog zijn voordat de vloer kan worden geleverd en gelegd. Dit ivm het vocht dat dan uit de wanden in het hout zou kunnen trekken.

De atmosferische omstandigheden moeten in orde zijn. De luchtvochtigheid moet tussen de 50% en 65% zijn. De kamertemperatuur moet normaal zijn. Dit betekent dat in de winter de verwarming moet werken. De ruimte moet wind- en waterdicht zijn. De betonvloer of houten vloer moet niet te vochtig zijn. Een nieuwe betonvloer is heel vochtig. Uit een kruipruimte kan heel veel vochttrekken als de kruipruimte niet goed geventileerd is.

 

Vloerverwarming

Heeft u vloerverwarming, dan is het belangrijk dat uw vloerverwarmingsinstallatie getest en juist ingesteld is door de installateur. Zorgt u ervoor dat het opstookprotocol juist wordt uitgevoerd. Is dit niet gelukt dan dient u ons daarvan op de hoogte te stellen. Dit kan betekenen dat het verstandig is de legklus uit te stellen. Tijdens het leggen mag de temperatuur in de ruimte niet hoger dan 18 graden zijn. De vloerverwarming mag dus niet te warm staan of moet zelfs uit staan. 5 dagen na de laatste legwerkzaamheden kunt u indien gewenst de temperatuur weer opvoeren. Hoofdlijn aanleg systeem: Toplaag temperatuur mag niet hoger worden dan 27 graden C. Hoofdlijn gebruik systeem: Luchtvochtigheid moet tussen 50%en 65% blijven. Schaf een luchtbevochtiger aan!
 

Acclimatiseren: Plaatsen vloer in de ruimte

Als de vloer in de ruimte wordt gelegd leg hem dan zodanig dat er geen tocht op staat en niet te dicht bij radiator. Leg de vloer in de ruimte waar hij komt te liggen. Laat de vloer in de verpakking. Als er geen plastic omheen zit, leg dan een deken of zeil over de stapel vloerdelen. Leg planken met de zichtzijde op elkaar om schade te voorkomen. Leg de bovenste vloerdelen op de kop zodat er geen schade kan ontstaan op de zichtzijde van de vloerdelen. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur normaal is. Is het bijvoorbeeld winter en doet de verwarming het nog niet, geef dit dan door aan ons. Gaat u zelf leggen en de verwarming staat nog niet aan hou er dan rekening mee dat de vloer flink kan werken als na het leggen de verwarming wordt aangezet.
 

Controle producten

Als de vloerdelen en andere producten wordt afgeleverd of afgehaald, controleer dan ook zelf of de juiste producten zijn geleverd. Hoe sneller geconstateerd wordt dat er iets fout is, hoe eerder de fout kan worden opgelost. De oorspronkelijke planning hoeft dan hopelijk niet te worden aangepast.
 

Product onderhoud

Iedere houten vloer heeft onderhoud nodig. Onderhoud moet tijdig worden gedaan. Vaak wacht men totdat de vloerafwerking versleten is. Dan kost het veel meer moeite en dus tijd en geld om de vloer weer in goede staat terug te brengen. Tijdig onderhoud voorkomt onnodige onderhoudswerkzaamheden. In de keuken heeft u meer onderhoud dan normaal. Dit is de
meest belopen plek in huis (3 tot 4 keer p/j)
 

Betaling

Uitgangspunt bij de betaling aan ons is dat de materialen uiterlijk bij aflevering zijn betaald. Dit zelfde geldt voor de legkosten.
Als niet op tijd wordt betaald, dan kunnen wij besluiten de levering uit te stellen totdat is betaald. De legklus wordt dan ook uitgesteld. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat u de betalingsdata goed in de gaten houdt.
Wij verzoeken u ook de andere meegeleverde informatie formulieren goed door te lezen.