Prijzen Vloer leggen

 

Inmeting

De gegevens van de offerte worden aangepast aan de bevindingen bij de (eventuele) inmeting.
Materiaalkosten en legkosten kunnen wijzigen na aanleiding van de inmeting. De offerte die gemaakt is voordat er ingemeten is, is daarom altijd indicatief. Inmeting wordt in overleg met de klant wel of niet gedaan. Indien de klant de gegevens voor de order doorgeeft is hij verantwoordelijk, indien er een inmeting wordt gedaan zijn wij verantwoordelijk (zie info - leveringsvoorwaarden, waarin uitzonderingssituaties worden genoemd).

Tip (prijzen vloerleggen).
Overlegt met de legger voor aanvang van het leggen van de vloer over hoe de klus uitgevoerd moet worden! Let op afwerking, legrichting etc. Blijf bereikbaar voor en tijdens de legklus voor Ons en de legger!
 

Prijsindicatie: leggen van vloerdelen

Genoemde prijzen zijn per vierkante meter tenzij anders aangegeven.
1) Zwevend leggen behandelde vloeren vanaf € 15,50 excl.btw
2) Zwevend leggen van nog te behandelen vloerdelen vanaf € 21,00 excl.btw
3) Direct te verlijmen vloerdelen op tegel/cementdekvloer vanaf € 25,00 excl.btw
4) Direct te verlijmen behandelde vloeren op tegel/cem.dekvl. vanaf € 18,50 excl.btw
5) Leggen op Elastilon nog te behandelen vloerdelen vanaf € 24,00 excl.btw
6) Leggen op Elastilon behandelde vloeren vanaf € 17,50 excl.btw
7) Direct te verlijmen vloerdelen op broodjes vanaf € 27,50 excl.btw
8) Behandelde behandelde vloeren op broodjes vanaf € 21,00 excl.btw
9) Laminaat + plakplint vanaf € 12,50 excl.btw
10) Laminaat + hoge of luxe plint vanaf € 15,50 excl.btw
11) Beitsen vloeren € 5,00 /m² extra excl.btw
12) stroken visgraat * vanaf € 32,00 excl.btw
13) stroken recht gelegd * vanaf € 27,00 excl.btw
14) stroken in visgraatverband met band en/of bies * vanaf € 35,00 excl.btw
15) Tapisvloer in visgraatverband, incl. ondervloer vanaf € 40,00 excl.btw
16) Tapisvloer in visgraatverband met band en/of bies, incl. ondervloer vanaf € 43,00 excl.btw
17) verlijmen op broodjes; afgewerkte NOTARIS visgraat vanaf € 32,00 excl.btw
18) Bourgogne tapis, incl. ondervloer vanaf € 37,00 excl.btw
* broodjes/mozaik onder stoken is meerprijs vanaf € 6,00 excl.btw
* stroken spatelen en schuurwalsen is meerprijs vanaf € 7,00 excl.btw
* Meerprijs voor woningen met geprofileerde kozijnen, radiator pootjes, à 39,50 p/u excl.btw
opstapjes, trapjes, keukenplint, en andere bijzondere legwerkzaamheden of afvoer van materialen.
* Meerprijs doorleggen meerdere ruimtes vanaf € 2,50 excl.btw
* Meerprijs vloeren onder 20m2, voorrijkosten vanaf €145,00 excl.btw
Bestaat de te beleggen ruimte uit meer dan 1 verschillende ruimtes dan geldt een meerprijs van € 45,00 excl.btw per ruimte.

Zetten van Vlakke plinten is inbegrepen in bovenstaande prijzen, evenals stoppen, schuren, waxoliën of lakken van de nog te behandelen vloeren. Plaatsen van Opstaande plint kost vanaf € 4,50 excl.btw p/m1 extra.

Mocht de vloer tegen de afspraak in niet leeg, vlak, stabiel en droog zijn en er vinden geen andere werkzaamheden plaats, en de werkzaamheden kunnen om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd worden, dan zullen we genoodzaakt zijn hiervoor extra kosten (€ 250,00 excl.btw per geplande dag) door te berekenen.

Geef uitstel van de legdatum in ieder geval twee weken vtv aan ons door. De Legger zal binnen zagen, hierbij is het niet mogelijk geen stof te laten vrijkomen. Wel zal uiteraard voorkomen worden dat er teveel stof vrijkomt!

Reparatiekosten van een vloer die is uitgezet of gekrompen vanwege een relatieve luchtvochtigheid boven 65% of onder 50% bedragen vanaf € 125,00 excl.btw. Moeten er planken worden vervangen worden dan komen er extrakosten bij.

Als u de vloer wilt laten monteren door ons, verzoeken wij u vriendelijk een parkeerplaats binnen een straal van 25 meter vrij te houden (dit geldt zeker voor de randstad en steden). Indien nodig vragen wij u om een parkeervergunning te regelen. De kosten worden door de klant betaald. Mocht u een parkeervergunning kunnen regelen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

Verantwoordelijkheid inmeting

Indien vanaf de plattegrond van de klant wordt ingemeten gaan wij er vanuit dat de plattegrond klopt. Zijn wij verantwoordelijk, dan zal zij er alles aan doen om zsm de fout recht te zetten. In alle redelijkheid zal gezocht worden naar een passende oplossing.

Hiergenoemde prijzen zijn richtprijzen exclusief BTW, exclusief aanpassingen en excl. evt verblijfreiskosten en parkeerkosten.

Afspraken door ons gemaakt gaan boven afspraken die de klant maakt met de legger. Wij adviseren altijd om ons te bellen indien u afspraken maakt met de legger over het gebruik van andere materialen of andere legoplossingen dan was afgesproken met ons.

Meer informatie over deze legservice, vraag één van onze medewerkers. Genoemde prijzen zijn exclusief meerwerk. Onder meerwerk verstaan wij het inkorten van bijvoorbeeld deuren, het beleggen van trappen, maken van luiken, convectorputten etc. Dit wordt vaak op uur basis gedaan à 49,00 exclusief btw p/u. In sommige gevallen moet een primer of bijvoorbeeld een vochtscherm worden aangebracht een dag voor dat de legklus begint. Dit wordt ook op uur basis gedaan à € 49,00 excl. btw p/u. Voor aanvang klus kunt het beste even overleggen over hoe de klus uitgevoerd moet worden met de legger. Zorgt u er voor dat u tijdens en voor de klus bereikbaar bent voor de legger! De leggers die wij gebruiken zijn eigen leggers en ZZP-ers.

 

Oplevering-vloer

De legger levert de vloer op direct nadat hij klaar is met zijn werkzaamheden. Natuurlijk is het zeer belangrijk dat u daarbij aanwezig bent. Bent u niet aanwezig om wat voor reden dan ook, dan zal de legger de vloer toch opleveren. Hij laat een schrijven achter waarop staat de datum waarop en dat hij, de legger, de vloer heeft opgeleverd en dat u binnen twee dagen moet reageren als u op of aanmerkingen heeft over de vloer. Na deze twee dagen is de vloer definitief opgeleverd. U kunt contact opnemen met de legger, indien u hem niet kunt bereiken kunt u ons inlichten.
 

Garantie

Garantie werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het vrijzagen van een aangelopen vloer. De eerste keer is dit vrijwel altijd kostenloos. Voor het overige wordt in gezamelijk overleg bepaald wie welke kosten draagt.