Hout "Werkt"

 

Inleiding

Het is belangrijk om de klant uit te leggen dat hout een product is dat werkt onder invloed van het toe- en afnemen van de luchtvochtigheid. Wij leven in Nederland of bijvoorbeeld Belgie en hebben te maken met een zeeklimaat.

Een kenmerk van het zeeklimaat zijn de grote verschillen die kunnen optreden in de luchtvochtigheid in verschillende jaargetijden.
 
"Hout is onderhevig aan schommelingen van de luchtvochtigheid".Omdat hout werkt dient er daar rekening mee gehouden te worden. Er komen namelijk bij het werken krachten vrij die heel stevig kunnen zijn. Zo hevig zelfs dat ze muren kunnen ontzetten.

 

Zwevend leggen

Zwevend gelegde vloeren werken het meest. Er kan dan ook niet op te grote breedtes zwevend gelegd worden. Hout werkt in de breedte niet in de lengte.

  • Massieve planken werken het meest.
  • Duoplanken werken gemiddeld.
  • Parket- en Tapisvloeren worden niet zwevend gelegd.
  • Laminaat werkt weinig.

Verlijmd leggen

verlijmde vloeren werken het minst. De vloer waar de houten vloer op gelegd wordt moet wel voldoende afschuif- en trekkracht hebben om de vloer vast te kunnen houden als deze werkt.
 

  • Massieve planken werken het meest (verlijmen altijd op tussenvloer)
  • Duoplanken/multiplanken werken weinig
  • Parketvloeren werken weinig
  • Tapisvloeren werken zeer weinig


Media

Omdat in de berichtgeving de laatste jaren veel geschreven wordt over naden en scheuren in houten vloeren en de problematiek daar omtrent, is het nog belangrijker geworden de klant van af het eerste moment dat er contact is, op de hoogte te brengen van de karakteristieken van hout.

Die kijk op de materie van de klant is begrijpelijk. In de media, tijdschriften, verjaardagen wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven over bouwen van woningen en verbouwingen van woningen en de daarvoor gebruikte al dan niet natuurlijke materialen. Natuurlijk leven is tegenwoordig een hot item en wordt veel in verband gebracht met te gebruiken materialen voor in de bouw.
 

karakteristieken natuurlijke materialen


Het gebruik van natuurlijke materialen brengt met zich dat die natuurlijke materialen andere karakteristieken hebben dan materialen gebaseerd op kunststof. Soms bestaat hierover geen of niet voldoende kennis bij de klant.

In het vakgebied waar ons bedrijf in werkzaam is hebben wij met name met het natuurlijke materiaal hout te maken. Ondanks dat het materiaal al vele eeuwen wordt gebruikt voor houten vloeren, bestaat er, zo merken wij, in de praktijk toch vaak onbegrip over het krimpen en uitzetten van hout.

Hout werkt en blijft altijd werken zolang de luchtvochtigheid toe- of afneemt.